Nude scenes in Rake

Lisa McCune nude - Rake s01e02 (2010)
Jane Allsop nude - Rake s03e08 (2014)
Rake nudity, Rake sex scene, Rake nude scene, Rake actress nude, Rake sexy scene